Add zalo 0977401141 để được tư vấn ngay

20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023

20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023

Tạp dề nails, tạp dề hair salon đẹp, tạp dề spa chất lượng sẽ giúp cho doanh nghiệp tạo ấn tượng mạnh với khách hàng, xây dựng hình ảnh cá tính thương hiệu và thể hiện tính chuyên nghiệp, đồng bộ của nhân viên. MAITAPDE giới thiệu 20 mẫu tạp dề tiệm hoa, tạp dề tiệm bánh mới nhất 2023.

 

Tạp dề, tạp dề đồng phục là gì

Tạp dề, tạp dề đồng phục hay còn gọi “uniform apron” là một loại áo được thiết kế đặc biệt để đeo khi làm việc trong môi trường đòi hỏi đồng phục nhất định trong nhà hàng, khách sạn, quán ăn, bar, bếp, cà phê, trà sữa, spa, nail, tiệm tóc, tiệm hoa, tiệm bánh, hair salon, F&B, hospitality …

XEM THÊM CÁC MẪU TẠP DỀ TẠP DỀ NAILS, SPA, HAIR SALON

20 kiểu tạp dề tiệm nails, tạp dề spa, tạp dề hair salon mới nhất 2023

MAITAPDE – xưởng may tạp dề, tạp dề đồng phục CHUYÊN NGHIỆP – ĐẸP – RẺ NHẤT tại Việt Nam xin giới thiệu 20 loại tạp dề phổ biến dùng làm tạp dề tiệm nails, tạp dề spa, tạp dề hair salon, tạp dề may sẵn, tạp dề đồng phục mới nhất dưới đây

 

20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 1 20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 2 20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 3

Tạp dề spa, tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề may sẵn, tạp dề đồng phục cho Diamond nails

20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 4 20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 5 20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 6

Tạp dề spa, tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề may sẵn, tạp dề đồng phục cho Tram Dang Studio

20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 7 20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 8 20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 9

Tạp dề spa, tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề may sẵn, tạp dề đồng phục cho Nails 4 you

20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 10 20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 11 20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 12

Tạp dề spa, tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề may sẵn, tạp dề đồng phục cho hair salon new cc

20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 13 20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 14 20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 15

Tạp dề spa, tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề may sẵn, tạp dề đồng phục cho Nokkaew

20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 16 20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 17 20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 18

Tạp dề spa, tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề may sẵn, tạp dề đồng phục cho Ba béo

20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 19 20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 20 20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 21

Tạp dề spa, tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề may sẵn, tạp dề đồng phục cho Trip B

20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 22 20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 23 20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 24

Tạp dề spa, tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề may sẵn, tạp dề đồng phục cho Loi

20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 25 20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 26 20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 27

Tạp dề spa, tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề may sẵn, tạp dề đồng phục cho DDM’s staff

20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 28 20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 29 20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 30

Tạp dề spa, tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề may sẵn, tạp dề đồng phục cho K concept

20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 31 20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 32 20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 33

Tạp dề spa, tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề may sẵn, tạp dề đồng phục cho Nàng nails

20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 34 20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 35 20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 36

Tạp dề spa, tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề may sẵn, tạp dề đồng phục cho One nails

20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 37 20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 38 20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 39

Tạp dề spa, tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề may sẵn, tạp dề đồng phục cho gloss

20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 40 20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 41 20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 42

Tạp dề spa, tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề may sẵn, tạp dề đồng phục cho Hair salon

20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 43 20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 44 20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 45

Tạp dề spa, tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề may sẵn, tạp dề đồng phục cho Ami

20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 46 20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 47 20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 48

Tạp dề spa, tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề may sẵn, tạp dề đồng phục cho Ome

20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 49 20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 50 20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 51

Tạp dề spa, tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề may sẵn, tạp dề đồng phục cho Rose

20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 52 20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 53 20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 54

Tạp dề spa, tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề may sẵn, tạp dề đồng phục cho Emmy

20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 55 20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 56 20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 57

Tạp dề spa, tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề may sẵn, tạp dề đồng phục cho Barbie

20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 58 20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 59 20 kiểu tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề spa mới nhất 2023 60

Tạp dề spa, tạp dề nails, tạp dề hair salon, tạp dề may sẵn, tạp dề đồng phục cho hair salon

 

May đồng phục tại MAITAPDE

Giải pháp đồng phục trọn gói cho ngành F&B

Chúng tôi hiểu rằng một bộ đồng phục chuyên nghiệp không chỉ tạo sự đồng nhất cho nhân viên mà còn phản ánh thương hiệu và phong cách của doanh nghiệp. Vì vậy chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao và đáp ứng 100% sự hài lòng của khách hàng cho tới khi nhận sản phẩm cuối cùng trên tay với hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn và may đồng phục cho các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành F&B.

XEM THÊM CÁC GIẢI PHÁP F&B

XEM THÊM CÁC MẪU TẠP DỀ ĐỒNG PHỤC

XEM THÊM CÁC MẪU ÁO THUN ĐỒNG PHỤC

XEM THÊM CÁC MẪU ĐỒNG PHỤC F&B

 


Hãy để MAITAPDE – Xưởng May Tạp Dề Đồng Phục Chuyên Nghiệp Đầu Tiên tại Việt Nam trở thành đối tác tư vấn thiết kế giải pháp may tạp dề, may đồng phục tin cậy của bạn. Liên hệ với chúng tôi qua Zalo 0762154779 để được báo giá nhanh và tư vấn thiết kế miễn phí.

MAITAPDE – Xưởng May Tạp Dề Đồng Phục Chuyên Nghiệp Đầu Tiên tại Việt Nam

Công ty sản xuất, may tạp dề CHUYÊN NGHIỆP NHẤT –  ĐẸP NHẤT – RẺ NHẤT Việt nam.

Chúng tôi có thể đáp ứng 100% ý tưởng sản xuất những design LẠ – KHÓ về thiết kế cũng như về chất liệu.

Nhận may tạp dề, đồng phục số lượng ít, 01 cái cũng làm.

Có hơn 1000 khách hàng đã và đang tin tưởng ủng hộ MAITAPDE.

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực MAY ĐỒNG PHỤC , 5 năm tiên phong trong sản xuất MAY TẠP DỀ,  am hiểu từng chi tiết sản phẩm và chất liệu.

Giao hàng nhanh, chỉ từ 5 -7 ngày là chúng tôi có thể hoàn thành xong đơn hàng.

Chúng tôi sưu tập hơn 1.000 mẫu mã nguyên phụ liệu khoen, móc, nút … và đa dạng loại vải khác nhau để khách hàng có thể đa dạng sự lựa chọn theo từng yêu cầu.

Liên hệ đặt lịch hẹn tham quan quy trình sản xuất, may tạp dề trực tiếp tại xưởng may MAITAPDE của chúng tôi ngay hôm nay tại 0762154779

 

BÁO GIÁ NHANH