Add zalo 0977401141 để được tư vấn ngay

18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023

18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023

Tạp dề cà phê, tạp dề đồng phục đẹp, chất lượng sẽ giúp cho doanh nghiệp tạo ấn tượng mạnh với khách hàng, xây dựng hình ảnh cá tính thương hiệu và thể hiện tính chuyên nghiệp, đồng bộ của nhân viên. MAITAPDE giới thiệu 18 mẫu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa, tạp dề bar club mới nhất 2023.

 

Tạp dề, tạp dề đồng phục là gì

Tạp dề, tạp dề đồng phục hay còn gọi “uniform apron” là một loại áo được thiết kế đặc biệt để đeo khi làm việc trong môi trường đòi hỏi đồng phục nhất định trong nhà hàng, khách sạn, quán ăn, bar, bếp, cà phê, trà sữa, spa, nail, tiệm tóc, tiệm hoa, tiệm bánh, hair salon, F&B, hospitality …

XEM THÊM CÁC MẪU TẠP DỀ CÀ PHÊ, TẠP DỀ TRÀ SỮA, TẠP DỀ F&B

18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa, tạp dề đồng phục mới nhất 2023

MAITAPDE – xưởng may tạp dề, tạp dề đồng phục CHUYÊN NGHIỆP – ĐẸP – RẺ NHẤT tại Việt Nam xin giới thiệu 18 loại tạp dề phổ biến dùng làm tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa, tạp dề may sẵn, tạp dề đồng phục mới nhất dưới đây

 

18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 1 18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 2 18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 3

Tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa, tạp dề may sẵn, tạp dề đồng phục cho MEOW MEOW kids cafe

 

18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 4 18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 5 18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 6

Tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa, tạp dề may sẵn, tạp dề đồng phục cho 9PM

 

18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 7 18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 8 18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 9

Tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa, tạp dề may sẵn, tạp dề đồng phục cho cà phê Lê

 

18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 10 18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 11 18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 12

Tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa, tạp dề may sẵn, tạp dề đồng phục cho coffee 92

 

18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 13 18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 14 18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 15

Tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa, tạp dề may sẵn, tạp dề đồng phục cho Noong cafe

 

18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 16 18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 17 18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 18

Tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa, tạp dề may sẵn, tạp dề đồng phục cho  Hengun coffee

 

18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 19 18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 20 18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 21

Tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa, tạp dề may sẵn, tạp dề đồng phục cho Tea Rex

 

18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 22 18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 23 18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 24

Tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa, tạp dề may sẵn, tạp dề đồng phục cho Cà phê

 

18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 25 18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 26 18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 27

Tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa, tạp dề may sẵn, tạp dề đồng phục cho cà phê

 

18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 28 18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 29 18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 30

Tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa, tạp dề may sẵn, tạp dề đồng phục cho jju coffee

 

18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 31 18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 32 18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 33

Tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa, tạp dề may sẵn, tạp dề đồng phục cho Hoa trang coffee

 

Tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa, tạp dề may sẵn, tạp dề đồng phục cho

 

18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 34 18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 35 18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 36

Tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa, tạp dề may sẵn, tạp dề đồng phục cho Matcha House

 

18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 37 18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 38 18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 39

Tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa, tạp dề may sẵn, tạp dề đồng phục cho september cofee & tea

 

18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 40 18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 41 18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 42

Tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa, tạp dề may sẵn, tạp dề đồng phục cho nam coffee

 

18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 43 18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 44 18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 45

Tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa, tạp dề may sẵn, tạp dề đồng phục cho Genius coffee

 

18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 46 18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 47 18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 48

Tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa, tạp dề may sẵn, tạp dề đồng phục cho Đi cà phê

 

18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 49 18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 50 18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 51

Tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa, tạp dề may sẵn, tạp dề đồng phục cho Dream Coffee

 

18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 52 18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 53 18 kiểu tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa tạp dề đồng phục mới nhất 2023 54

Tạp dề cà phê, tạp dề trà sữa, tạp dề may sẵn, tạp dề đồng phục cho Solart

 

May đồng phục tại MAITAPDE

Giải pháp đồng phục trọn gói cho ngành F&B

Chúng tôi hiểu rằng một bộ đồng phục chuyên nghiệp không chỉ tạo sự đồng nhất cho nhân viên mà còn phản ánh thương hiệu và phong cách của doanh nghiệp. Vì vậy chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao và đáp ứng 100% sự hài lòng của khách hàng cho tới khi nhận sản phẩm cuối cùng trên tay với hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn và may đồng phục cho các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành F&B.

XEM THÊM CÁC GIẢI PHÁP F&B

XEM THÊM CÁC MẪU TẠP DỀ ĐỒNG PHỤC

XEM THÊM CÁC MẪU ÁO THUN ĐỒNG PHỤC

XEM THÊM CÁC MẪU ĐỒNG PHỤC F&B

 


Hãy để MAITAPDE – Xưởng May Tạp Dề Đồng Phục Chuyên Nghiệp Đầu Tiên tại Việt Nam trở thành đối tác tư vấn thiết kế giải pháp may tạp dề, may đồng phục tin cậy của bạn. Liên hệ với chúng tôi qua Zalo 0762154779 để được báo giá nhanh và tư vấn thiết kế miễn phí.

MAITAPDE – Xưởng May Tạp Dề Đồng Phục Chuyên Nghiệp Đầu Tiên tại Việt Nam

Công ty sản xuất, may tạp dề CHUYÊN NGHIỆP NHẤT –  ĐẸP NHẤT – RẺ NHẤT Việt nam.

Chúng tôi có thể đáp ứng 100% ý tưởng sản xuất những design LẠ – KHÓ về thiết kế cũng như về chất liệu.

Nhận may tạp dề, đồng phục số lượng ít, 01 cái cũng làm.

Có hơn 1000 khách hàng đã và đang tin tưởng ủng hộ MAITAPDE.

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực MAY ĐỒNG PHỤC , 5 năm tiên phong trong sản xuất MAY TẠP DỀ,  am hiểu từng chi tiết sản phẩm và chất liệu.

Giao hàng nhanh, chỉ từ 5 -7 ngày là chúng tôi có thể hoàn thành xong đơn hàng.

Chúng tôi sưu tập hơn 1.000 mẫu mã nguyên phụ liệu khoen, móc, nút … và đa dạng loại vải khác nhau để khách hàng có thể đa dạng sự lựa chọn theo từng yêu cầu.

Liên hệ đặt lịch hẹn tham quan quy trình sản xuất, may tạp dề trực tiếp tại xưởng may MAITAPDE của chúng tôi ngay hôm nay tại 0762154779

 

BÁO GIÁ NHANH